งานแถลงข่าวและลงนามสัญญาการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวและลงนามสัญญาการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ,นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง,นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร และผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพร ณ ห้องแกรมด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้มอบหมายให้จังหวัดชุมพรและระนอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-26

Continue Reading →