ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท (https://www.facebook.com/prsatfanpage/)