ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายกีฬา

แบ่งสาย…นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่ห้องประชุมเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

Invalid Displayed Gallery

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *