พิธีรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ผู้ว่าสุพรรณฯ รับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางร่วมพิธิปิดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ และรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” จากนายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนาย สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ ณ สนามกีฬาจังหวัด จันทบุรี

Invalid Displayed Gallery