พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “สุพรรณบุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนาย สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”  โดยจะจัดขึ้นระหว่่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการจัดแถลงข่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมเคพี แกรนด์

Invalid Displayed Gallery