พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ภาพและวิดีโอ โดย “กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *