ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีศูนย์สื่อมวลชน

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา
ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.