การแปรอัก­ษรของพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์

พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 โดยมีนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสงวนหญิงได้ร่วมกันในการแปรอัก­ษรของพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์
ที่มา https://www.youtube.com/channel/UCJwrFbF7dmwMe_TXwFTngtw