พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เปิดฉาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

Invalid Displayed Gallery

ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *