พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

เปิดศูนย์สื่อ…ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

Invalid Displayed Gallery

ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *