ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2559

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา,นายวันชัย จันทรกูร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. มอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 นั้น ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 13,760 คน แบ่งเป็น ชาย 5,729 คน, หญิง 5,135 คน และเจ้าหน้าที่ 2,896 คน
และเชื่อมั่นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมอย่างมากที่จะจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และได้ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันอย่างแน่นอน

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ 100% ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมที่มีทั้งหมด 51 สนาม โดยมี 48 สนามที่กระจายแข่งขันในแต่ละอำเภอของจังหวัดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ , ด้านที่พักนักกีฬา 49 แห่ง,ด้านอาหาร, การจราจร ขนส่ง, การสื่อสารและสารสนเทศ, การท่องเที่ยว, การแพทย์และอนามัย ฯลฯ ที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และขอยืนยันว่าขณะนี้พร้อมจัดการแข่งขัน “สุพรรณบุรีเกมส์” แล้ว 100%

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ใน 41 ชนิดกีฬา ซึ่งใกล้เคียงกับตอนที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ในปี 2557 ที่จัดแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา ในครั้งนี้เราจะใช้ 51 สนามสำหรับจัดการแข่งขัน โดยจะกระจายสนามแข่งขันออกไปในหลายๆอำเภอของสุพรรณบุรี จำนวน 48 สนาม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ และถือเป็นนโยบายของจังหวัดอีกด้วย ส่วนอีก 3 สนามเราจะจัดการแข่งขันในต่างจังหวัด ได้แก่ ฟิกเกอร์สเกต จัดการแข่งขันที่ อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง, เรือพาย แข่งขันที่จังหวัดระยอง และ กอล์ฟ จัดการแข่งขันที่ สนามบูลแซฟไฟล์ จังหวัดกาญจนบุรี

“สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี รับรองได้ว่ายิ่งใหญ่ตระการตาอย่างแน่นอน ควบคุมดูแลการแสดงโดย “ศุภักษร” ประกอบด้วยชุดการแสดง 7 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ, ชุดที่ 2 คืนวันศักดิ์ศรีการกีฬา, ชุดที่ 3 วันเวลาแห่งจินตนาการ, ชุดที่ 4 ธ บันดาล แผ่นดินทอง, ชุดที่ 5 ผองผู้กล้าสู่อนาคต, ชุดที่ 6 เกียรติยศแห่งไฟฝัน , ชุดที่ 7 เรืองอนันต์สุพรรณบุรีเกมส์ และปีนี้จะมีการแสดงเอฟเฟ็คเทคนิคการจุดพุลประกอบดนตรี ซึ่งขอรับรองเรื่องความปลอดภัยมีเกิน 100% แน่นอน เพราะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจุดพุล รวมทั้งมีการแสดงของ กัน The Star ซึ่งเป็นลูกหลานชาวสุพรรณบุรีมาร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันด้วย”

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันในครั้งนี้จะถ่ายทอดสดโดยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และ T Sports Channel , ช่วงแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2559 จะถ่ายทอดสดทาง T Sports Channe วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. และทาง ไทยรัฐทีวี วันละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.

นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 กกท. ได้จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เป็นเวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2559

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่า ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จะดำเนินการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยจะดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง, การตรวจสารต้องห้าม และการลงโทษนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับสารต้องห้าม โดยในครั้งนี้จะสุ่มตรวจสารต้องห้าม 200 ตัวอย่างใน 41 ชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ใน 41 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กอล์ฟ, กาบัดดี้, กีฬาทางอากาศ, คาราเต้โด, จักรยาน, ซอฟท์เทนนิส, ซอฟท์บอล, ตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส,เทเบิลเทนนิส, บริดจ์, บาสเกตบอล,สนุกเกอร์, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, เพาะกาย, ฟุตบอล, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ยูโด, ยูยิตสู,รักบี้ฟุตบอล, เรือพาย, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, วูซู, วู้ดบอล, หมากล้อม, เอ็กซ์ตรีม,แฮนด์บอล, ฟิกเกอร์สเกต, ชักกะเย่อ และเนตบอล.

Invalid Displayed Gallery

ที่มาจาก กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *