ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เยี่ยมศูนย์สื่อ…นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา

Invalid Displayed Gallery

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *