ประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมวาสิฏฐี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

Invalid Displayed Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *