พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา
ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.