กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 17:00 น. การแสดงก่อนเวลา จาก SUPHANBURI SYMPHONIC BAND
การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์
เวลา 18:00 น. การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์
การแปลตัวอักษรกลางสนาม
เวลา 18:15 น. พิธีกรนำเข้าสู่งานและการต้อนรับประธานในพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบสูจิบัตรแก่ ประธานในพิธี
เวลา 18:20 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ”
เวลา 18:30 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 2 “คืนวันศักดิ์ศรีการกีฬา”
พิธีการและขบวนพาเหรด
ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ
พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขา
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ พร้อมกล่าวเรียนเชิญประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันฯ
ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันฯ
พิธีการเชิญธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พร้อมธงจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นสู่ยอดเสา
พิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน
เวลา 19:30 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 3 “วันเวลาแห่งจินตนาการ”
เวลา 19:36 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 4 “ธ บันดาล แผ่นดินทอง”
เวลา 19:43 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 5 “ผองผู้กล้าสู่อนาคต”
เวลา 19:49 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 6 “เกียรติยศแห่งไฟฝัน”
พิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง
เวลา 19:55 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 7 “เรืองอนันต์สุพรรณบุรีเกมส์”
เวลา 20:00 น. ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”