พิธีเปิดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล โดยมีนางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. สุพรรณบุรี ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” เป็นผู้กล่าวรายงานการเตรียมความพร้อมและการดำเนินของฝ่าย