พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ปิดฉาก…นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท

งานแถลงข่าวและลงนามสัญญาการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวและลงนามสัญญาการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ,นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง,นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร และผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพร ณ ห้องแกรมด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้มอบหมายให้จังหวัดชุมพรและระนอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-26

Continue Reading →

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา   Invalid Displayed Gallery ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ กกท.  

ประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมวาสิฏฐี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมวาสิฏฐี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery

พิธีเปิดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล โดยมีนางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. สุพรรณบุรี ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” เป็นผู้กล่าวรายงานการเตรียมความพร้อมและการดำเนินของฝ่าย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เปิดฉาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.