รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา   Invalid Displayed Gallery ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ กกท.  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เปิดฉาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

เปิดศูนย์สื่อ…ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2559

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา,นายวันชัย จันทรกูร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. มอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 นั้น ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 13,760 คน แบ่งเป็น ชาย

Continue Reading →