พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีรับมอบธง
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เกี่ยวกับการแข่งขัน

 

 

spornser spornser spornser spornser spornser
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี spornser spornser