ประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์
ผลการประชุมและสำรวจสนาม "สุพรรณบุรีเกมส์" ครั้งที่1/2559
ผลการประชุมและสำรวจสนาม "สุพรรณบุรีเกมส์" ครั้งที่1/2559
พิธีรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีรับมอบธง
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เกี่ยวกับการแข่งขัน

ดาวน์โหลด

 

spornser spornser spornser
spornser PTT-SEIKO spornser
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี spornser spornser